Предупреждение: Поради изключително голямо търсене на медиите, ние ще затворим регистрацията от ДД/ММ/ГГГГ - ПОБЪРЗАЙ mm:ss

За нас

КАКВО Е СОФТУЕРЪТ Ai Stock ProfitS?

Като един от най-старите финансови пазари в света, изненадващо е, че фондовият пазар все още е елитарна площадка. Но технологията е послужила на практика за демократизиране на възможностите, предлагани на този пазар. Инвеститорите вече могат да търгуват с акциите на любимите си компании на удобни за тях устройства. На практика няма големи бариери за навлизане на доходоносния пазар на акции. Независимо от това, печалбите продължават да се изплъзват от инвестиционната общност на дребно, като големите инвеститори могат да използват най-добрите технологии, като например големи данни и изкуствен интелект, за да получат непреодолимо конкурентно предимство на пазарите. Изкуственият интелект предлага крайната възможност за изравняване на площадката за всички видове инвеститори, големи или малки. Това беше вдъхновението за Ai Stock Profits.

Софтуерът е разработен за интелигентно избиране на най-добрите акции за търговия за максимална печалба в най-добрите времена. Разработването, валидирането и прилагането на стратегии са напълно автоматизирани, без да е необходима човешка намеса на нито един етап от нейното функциониране. Създаването на нови и по-добри стратегии е оставено изцяло на алгоритмите, като компютрите могат да учат по-бързо и по-добре от човешкия ум. Възможностите на Ai Stock Profit са неограничени и с подобряването на софтуера със собственото си представяне от ден на ден, инвеститорите могат да печелят непрекъснато още по-големи печалби.

Интелигентността на Ai Stock Profits не се ограничава до идентифициране и възползване от възможностите на пазара; софтуерът също така може гъвкаво да адаптира своя план за управление на риска. Той може да класифицира своите търговски сигнали и да търгува агресивно чрез увеличаване на сумите на залога или прилагане на динамични стоп загуби върху сигнали за търговия с висока вероятност и да търгува по-малко агресивно чрез намаляване на сумите на залога или прилагане на строги стоп загуби при сигнали за търговия с ниска вероятност. Има много възможности на световните фондови пазари и Ai Stock Profits гарантира, че ще се възползва максимално от всеки един от тях. Наред с изкуствения интелект, софтуерът разполага и с функция за скок във времето, базирана на облак, която позволява на Ai Stock Profit да останат винаги на 0,01 секунди пред пазарите на дребно, което е огромно предимство на финансовите пазари. Ai Stock Profits също поддържа VPS функционалност, която гарантира, че всички поръчки се поставят с най-доброто изпълнение по всяко време.

Търгувайте с Ai Stock Profits и променете живота си от днес!

ВКЛЮЧИ СЕ СЕГА

Ai Stock ProfitS ЕКИП

Идеята за Ai Stock Profits е замислена на глобална FinTech конференция, където участниците обсъдиха приложението на нововъзникващите технологии на финансовите пазари. Екипът, който в крайна сметка концептуализира и актуализира Ai Stock Profits, беше съставен от количествени търговци, финансови инженери, опитни инвеститори, икономисти и математици. Резултатът беше първият автоматизиран софтуер за търговия с акции, който напълно интегрира изкуствения интелект в цялата си операция. Софтуерът търгува интелигентно на фондовия пазар, за да гарантира, че инвеститорите максимизират възвръщаемостта си с възможно най-малък риск. Регистрирайте се, за да станете член на Ai Stock Profits и започнете своето пътуване към времето и финансовата свобода!

ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПАРАВАТЕ ДНЕС, ТЪРГУВАЙКИ С Ai Stock ProfitS
SB2.0 2023-07-25 14:22:43